Montaż

Przebieg montażu wygląda nastepująco:mocowanie zacisków klinowych

  • przez nawiercony w deskowaniu otwór przeprowadzamy pręt zbrojeniowy około 20cm dłuższy od poprzecznego przekroju szalunku,
  • z jednej strony pręta zakładamy zacisk , zabijając klin młotkiem,dociąganie zacisku kluczem
  • z drugiej strony zakładamy taki sam zacisk oraz  klucz napinający,
  • po zablokowaniu klucza ściągamy szalunek do wymaganego stopnia a następnie zabijamy drugi zacisk młotkiem,zabijanie żabki klinowej
  • teraz można zdjąć napinacz i użyć go do wykonania kolejnego ściągu,
  • po rozszalowaniu betonowanego elementu wystające kawałki pręta możemy obciąć szlifierką kątową (nie musimy stosować rurek PCV!).

Proces montażu zacisków sprężynowych wygląda podobnie, ale bez konieczności użycia młotka.

napinanie żabki sprężynowej 1

napinanie zasisku szalunkowego2

Poniższy film obrazuje sposób montażu za pomocą poszczególnych zacisków.